Rezolvari subiecte bac 2017

1. Indicaţi o expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural memorat
în variabila întreagă x are exact o cifră. (4p.)
a. x%10==x b. x/10==x c. x%10==x/10 d. (x%10)/10==x

Raspuns corect: a
2. Se consideră algoritmul alăturat, reprezentat în pseudocod.
citeşte n
(număr natural nenul)
┌ pentru i <-1,n execută
│┌ pentru j <-1,n execută
││┌ dacă i=j sau i+j=n+1 atunci
│││ scrie ’#’
│││altfel
│││ scrie j
││└■
│└■
└■
a) Scrieţi ce se afișează dacă se citește numărul 3. (6p.)
b) Scrieți un număr care poate fi citit, astfel încât, în urma executării algoritmului
numărul de simboluri # afișate să fie 100.(4p.)
c) Scrieţi în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, înlocuind adecvat prima structură
pentru...execută cu o structură repetitivă cu test inițial. (6p.)
d) Scrieţi programul C/C++ corespunzător algoritmului dat. (10p.)
Acceseaza contul tau pentru rezolvari aici